Bieszczady
Mapa turystyczno-nazewnicza kreślona przez Wojciecha Krukara

Wydanie VII, Krosno 2013, format B1, skala 1:50 000, oryginalne nazewnictwo, siatka GPS, czasy przejść na szlakach. Mapa dwustronna.


Wróć do „mapy”