Bojkowszczyzna Zachodnia — wczoraj, dziś i jutro (tom 1 i 2)
red. Jacek Wolski


Komplet stanowią dwa tomy: tom 1 (803 s.) oraz tom 2 (723 s.).

Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2016.

Twarde okładki, pełny kolor, półmatowa kreda, ponad 700 fotografii.

Redaktor: Jacek Wolski

Redaktor serii: prof. dr hab. Marek Degórski

Opinia wydawnicza: prof. dr hab. Jacek Kozak, prof. dr hab. Adam Łajczak, dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

Całość dwutomowego opracowania pt. „Bojkowszczyzna Zachodnia — wczoraj, dziś i jutro” składa się z 49 rozdziałów autorstwa 35 badaczy z 20 ośrodków naukowych i akademickich oraz instytucji zajmujących się środowiskiem geograficznym, kulturą i sztuką.

Prezentowana monografia nigdy by nie powstała, gdyby nie jej Twórcy — wybitni fachowcy w swoich dziedzinach, których połączyła wspólna idea i zarazem świadomość, że Bojkowszczyzna nie może czekać.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami takimi jak strony tytułowe i redakcyjne, szczegółowy spis treści, przedmowa oraz rozdział wprowadzający.


Wróć do „ksiazki”