Listy i referaty ks. Bronisława Markiewicza (tom I), Listy do ks. Bronisława Markiewicza i ważniejsze dokumenty (tom II)


Wydany pod redakcją ks. Marcina A. Różańskiego CSMA. Reprint. Książkę zreprodukowano w 2017 r. z egzemplarza archiwalnego Archiwum Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Format 160×230 mm, oprawa twarda, szyta, druk jednobarwny, tom I 588 stron, tom II 548 stron, Krosno 2018.

Bronisław Markiewicz (ur. 13 VII 1842 r. w Prudniku, zm. 29 I 1912 r. w Miejscu Piastowym), w 1863 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Studiował pedagogikę, filozofię i historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. W 1892 r. objął funkcję proboszcza w Miejscu Piastowym. W swojej działalności duszpasterskiej poświęcił się młodzieży biednej i sierocej. Do końca życia pozostawał wierny nakazowi miłości połączonemu z odważną — jak na owe czasy — opcją na rzecz ubogich. W świadectwach i wspomnieniach tych, którzy zetknęli się osobiście z bł. Bronisławem, jest podkreślane w sposób szczególny jego wielkie umiłowanie Boga i bliźniego.

„Z jego listów wyłania się kapłan?duszpasterz zaangażowany w pracę z ubogą młodzieżą. Obierając na patrona św. Michała Archanioła, ukazuje on walkę Kościoła z szatanem z podkreśleniem teocentryzmu przez zawołanie Któż jest jak Bóg?”

Ks. Marcin A. Różański CSMA

Ksiądz Bronisław Markiewicz był bez wątpienia świętym człowiekiem, który pozostawił swój niezatarty ślad nie tylko na miejsteckiej ziemi. Hagiografowie, pisząc o świętych, często „odzierają” ich omega zegarków repliki z ludzkich przeżyć, emocji, słabości. Tworzą posągowe kreacje&ellip; Tym ciekawsze i poznawczo wartościowe jest sięgnięcie bezpośrednio do źródeł. Listy błogosławionego Bronisława Markiewicza są prawdziwą kopalnią wiedzy o nim samym, ale też o Miejscu Piastowym i świecie jego czasów. Gorąco zachęcam do uważnej lektury. Warto!

Marek Klara, Wójt Gminy Miejsce Piastowe
Cena katalogowa: 99,00 zł

Wróć do „ksiazki” | Zamawiam!