Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischnera
Monika Kujawska, Łukasz Łuczaj, Joanna Sosnowska, Piotr Klepacki


Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Tom XXXVII

Format 170×260 mm, oprawa twarda, szyta, druk jednobarwny, 519 stron, ponad 100 rycin, Wrocław 2016.

„Słownik Adama Fischera” jest próbą odtworzenia opracowanych przez Fischera polskich materiałów do pierwszej części „Słownika wierzeń i zwyczajów słowiańskich”, uzupełnionych o brakujące hasła przygotowane przez wspomniany wyżej zespół autorów, przy współudziale, na pierwszym etapie prac, Joanny Typek. Na czym polega wartość tego słownika? Fischer i za nim my, używając jego notatek, próbował napisać mini-monografie dla możliwie wszystkich roślin używanych w Polsce. Kompilując dane ze starych zielników, z XIX i XX wiecznych prac ludoznawczych i z wyników własnej ankiety, napisał monografie dla gatunków, o których nikt wcześniej nie pisał albo pisały tylko stare zielniki, a nie etnobotanicy. Słownik ten zawiera około 200 haseł.


Wróć do „ksiazki”