Bieszczady (wersja niefoliowana)
Wojciech Krukar


Skala 1:50 000, format 68×98 cm, składana, dwustronna, wydanie I, Krosno 2021.

Opracowana przez geografa dr. Wojciecha Krukara z KPU (dawniej PWSZ) w Krośnie jest mapą nietypową, bo nazewniczo-turystyczną. Zawiera setki nazw terenowych zebranych przez Autora podczas jego wieloletnich badań i rozmów z byłymi mieszkańcami Bieszczadów (Bojkami), wysiedlonymi w latach powojennych na tzw. Ziemie Odzyskane oraz na Sowiecką Ukrainę. Wiele z tych nazw jest opublikowanych po raz pierwszy na tej mapie. Poza tym mapa zawiera typowe elementy dobrej mapy turystycznej: siatkę GPS (WGS-84), obiekty noclegowe, szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze itp.

Nie jest to kolejne wydanie znanej od wielu lat mapy Bieszczadów lecz całkowicie nowa mapa, przygotowana od zera, na nowych podkładach.


Wróć do „mapy”