Bieszczady Wysokie, Bieszczadzki Park Narodowy
Mapa turystyczno-nazewnicza kreślona przez Wojciecha Krukara, wersja foliowana!

Wydanie IV poprawione, Krosno 2009,
skala 1:40 000
oryginalne nazewnictwo, siatka GPS, zdjęcie satelitarne, czasy przejść na szlakach.


Wróć do „mapy”