Bieszczady
Mapa turystyczno-nazewnicza kreślona przez Wojciecha Krukara

Wydanie V, Krosno 2009/2010,
skala 1:60 000
oryginalne nazewnictwo,
siatka GPS, zdjęcie satelitarne, czasy przejść na szlakach.


Przeczytaj recenzję mapy (pdf, 309KB) zamieszczoną w „Gazecie Bieszczadzkiej”


Wróć do „mapy”