Gorgany (środkowo-zachodnia część), Połonina Krasna, Świdowiec (zachodnia część)


SKALA 1:50 000
MAPA DWUSTRONNA!

Mapa wydana przez wydawnictwo Konting z Pragi (Republika Czeska) oraz Wydawnictwo RUTHENUS z Krosna (Polska) w skali 1:50 000 obejmująca środkową część Gorganów – na jednej stronie, oraz Połoninę Krasną i zachodnią część Świdowca – na drugiej stronie mapy.
Mapa w formacie 680×980 mm wydana w języku czeskim, polskim i ukraińskim. Na mapie znajdują się centra turystyczne oraz punkty wyjść w góry takie jak Ust'Czorna, Krasna, Dragobrat,
Bystrzyca (Rafajłowa), Huta, Osmołoda, Sinewir, Torun i Kołoczawa.

Mapa obejmuje na obu swych stronach obszar 50×50 km!

Jest przygotowana we współpracy z ukraińskimi służbami ratownictwa górskiego (HPRZ) Zakarpackiej Obłasti, z fundacją „Karpackie Ścieżki“, z portalem internetowym karpaty.net, przez które są znakowane szlaki górskie w Karpatach Wschodnich, oraz fundacją „Člověk v tísni, o.p.s.“

Mapa odzwierciedla w miarę aktualne stany dróg, znakowanych szlaków turystycznych, wyrębów leśnych, pokazuje możliwości noclegów i zawiera szereg innych informacji, w tym dane teleadresowe ukraińskich służb ratownictwa górskiego.

Jedynym i wyłącznym dystrybutorem mapy w Polsce jest Wydawnictwo RUTHENUS z Krosna.


Wróć do „mapy”