Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historyczno-źródłoznawcze
Dariusz Opaliński


Format 165×235 mm, oprawa broszurowa, druk jednobarwny, 416 stron + 16 stron wkładka ilustracyjna, Krosno 2012.
Książka dotyczy polskich dziewiętnastowiecznych przewodników turystycznych. Autor przedstawia w swojej publikacji m.in. to w jaki sposób konstruowane były bedekery, co zawierały, do kogo były skierowane, kto był ich wydawcą.


Wróć do „ksiazki”