Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956
red. Czesław Nowak


Format 162×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 550 stron, Krosno 2015, ISBN 978-83-936970-8-3.

Materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w latach 2012-2013.

Prezentowana publikacja jest tematyczną kontynuacją opracowania „Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956”. Głównym celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikom okoliczności funkcjonowania władz komunistycznych, podstawy społeczeństwa oraz upamiętnienie tych organizacji i osób, które przeciwstawiały się komunistycznemu zniewoleniu. Tematyka opracowania dotyczy obszaru powiatu krośnieńskiego, którego granice nie ulegały zasadniczym zmianom w latach 1934-1954. Chociaż książka poświęcona jest problematyce regionu krośnieńskiego, to opisano w niej procesy i zjawiska, które w tamtym okresie zachodziły w całym kraju.


Wróć do „ksiazki”